Used Machinery

JCB 538-60
Year:
2021

£77,000.00 exc VAT

JCB 538-60
Year:
2021

£69,500.00 exc VAT

Kramer KT306
Year:
2022

£66,000.00 exc VAT

JCB 535-95
Year:
2017

£58,000.00 exc VAT

Kramer KT356
Year:
2020

£58,000.00 exc VAT

Kramer KT276
Year:
2017

£44,000.00 exc VAT

Kramer KL12.5
Year:
2022

£34,000.00 exc VAT

JCB 536-60
Year:
2014

£32,000.00 exc VAT

Kramer 480T
Year:
2004

£21,500.00 exc VAT

Albutt F160
Year:
2001

£2,500.00 exc VAT