TAG LLANLLWNI YR AGORIAD SWYDDOGOL! GRAND OPENING!

TAG LLANLLWNI

YR AGORIAD SWYDDOGOL!

GRAND OPENING!

 

Dydd Mercher 4ydd o Hydref

Wednesday 4th October

at

11 y.b. - 7 y.h.

11am - 7pm

 

Garej Tegfan, Llanllwni, Pencader, Sir Gâr, SA39 9DX

Tegfan Garage, Llanllwni, Pencader, Carmarthenshire, SA39 9DX

 

BYDDWCH YN BAROD AR GYFER DYFODOL FFERMIO

BE READY FOR THE FUTURE OF FARMING

 

ARBEDION ARBENNIG AR BEIRIANNAU A PHARTIAU AM Y DYDD

SPECIAL OPEN DAY DISCOUNTS ON MACHINERY AND PARTS

 

DIWEDDARIADAU WRTH GYNHYRCHWYR ARWEINIOL

LATEST UPDATES FROM LEADING MANUFACTURERS

 

ARDDANGOSIAD YSTOD LAWN O BEIRIANNAU

SHOWCASING A FULL RANGE OF MACHINERY

 

BWYD A LLUNIAETH

FOOD & REFRESHMENTS

 

 

For more details please call TAG LLANLLWNI  T: 01559 606 120